Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.

Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δραστηριότητα: Νωπά Κρέατα

Διεύθυνση: Λ. Νάτο 426

Τ.Κ.: 19300

Πόλη: Ασπρόπυργος

Τηλέφωνο: 210 5598345

ΑΦΜ: 099758528

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2015 της Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε. Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014 της Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε. Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε. Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012 της Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε. Ισολογισμός 2012